Định tuổi cổ vật bằng cách nào?

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Chúng ta thường nghe nói đến việc xác định niên đại cổ vật bằng carbon phóng xạ. Vậy, cụ thể phương pháp định tuổi này được tiến hành như thế nào?

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200849/20081206223339.aspx