Công bố chương trình Giải thưởng Sao Vàng Thủ đô năm 2008

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) – Năm 2008, Giải thưởng Sao Vàng Thủ đô dự kiến sẽ được trao cho 50 doanh nghiệp (20 sản phẩm và 30 thương hiệu).

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/170195