Chuyên gia Mỹ hướng dẫn cách chống rửa tiền

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) vừa mở lớp tập huấn kéo dài một tuần giúp các cán bộ Việt Nam trong công tác phòng chống hoạt động rửa tiền.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=110989&sub=67&top=40