Chương trình Tư vấn mùa thi Báo Thanh Niên: Cần hàng ngàn nhân lực cho Dung Quất

Chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên tại TP Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng trong ngày 21 và 22.2 đã đặt ra những vấn đề nóng bỏng về việc đào tạo nguồn nhân lực cho Dung Quất nói riêng và cả nước nói chung.