Chợ có tồn tại trong thị trường bán lẻ hiện đại?

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Từ những năm 1990 về trước, bán lẻ ở chợ chiếm đến trên 80% thị phần, đến nay thị phần bán lẻ đã thay đổi nhanh:

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=18765