Blizzard tốn 200 triệu USD để duy trì World of Warcraft

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Tiền được dùng để xây dựng kiến trúc game, phát triển nội dung và nhiều nhất là chi cho dịch vụ khách hàng toàn cầu 24/24 giờ.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2008/09/3B9AE882