Bạn đọc đóng góp quỹ XHTT ngày 04-09-2007

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    Đặng Thi Phúc, P5Q10: 400.000đ; Hải Âu, Phương Linh, Q1: 1.000.000đ; Gia đình Lợi, QPN: 300.000đ; Bạn đọc, Q3: 200.000đ; Tô Lệ Phinh, QBình Tân: 200.000đ; Văn Văn Tấn, Tồng GĐ Cty CP Địa ốc Tân Bình: 36.000.000đ; Thạch Cẩm Vân, P9QTB:...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/xa_hoi_tu_thien/tam_long_vang/2007/10/mlnews.2007-10-09.9134376862