Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2022 – 2027

    Báo Tiền Phong
    12 liên quanGốcBắc Giang

    Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Giang khóa XVII lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Anh Thân Trung Kiên tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang, nhiệm kỳ 2022-2027.

    Linh Anh

    Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ban-chap-hanh-doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-bac-giang-nhiem-ky-2022-2027-post1465866.tpo