AWS ra mắt ba máy chủ ảo Amazon EC2 Instance mới sử dụng chip do Amazon tự thiết kế

  Máy chủ ảo C7gn sử dụng card AWS Nitro mới với khả năng kết nối mạng tăng cường, cung cấp băng thông mạng và tốc độ gói tin cao nhất trong tất cả các loại máy chủ ảo được tối ưu hóa cho mạng Amazon EC2…

  Tại sự kiện thường niên AWS re:Invent, Amazon Web Services, Inc. (AWS), một công ty của Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) đã giới thiệu ba máy chủ ảo mới Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance, sử dụng ba loại chip mới do Amazon thiết kế, có khả năng cung cấp cho khách hàng hiệu năng tính toán cao (HPC) cùng chi phí thấp hơn và phù hợp với nhiều loại ứng dụng khác nhau.

  Máy chủ ảo Hpc7g, sử dụng chip AWSS Graviton3E mới, cung cấp hiệu năng FLOPS cao gấp đôi so với các máy chủ ảo thế hệ hiện tại C6gn, và cao hơn 20% so với các máy chủ ảo Hpc6a thế hệ hiện tại, mang tới hiệu năng tốt nhất trên cùng mức giá cho các ứng dụng điện toán hiệu năng cao (HPC) trên nền tảng AWS.

  Chip mới do Amazon thiết kế

  Chip mới do Amazon thiết kế

  Máy chủ ảo C7gn, sử dụng card mạng mới AWS Nitro Cards, cung cấp băng thông mạng và hiệu năng xử lý gói tin-trên-giây trên một CPU cao gấp đôi so với các máy chủ ảo được tối ưu hóa cho kết nối mạng thế hệ hiện tại, cung cấp băng thông mạng cao nhất, hiệu năng tốc độ gói tin cao nhất và hiệu năng giá thành tốt nhất cho các loại tải công việc thường xuyên sử dụng mạng.

  Máy chủ ảo Inf2, sử dụng chip AWS Inferentia2 mới, được chế tạo chuyên biệt để chạy các mô hình học sâu lớn nhất, với tối đa 175 tỷ tham số, cung cấp băng thông cao gấp 4 lần và giảm độ trễ 10 lần so với máy chủ ảo Inf2 thế hệ hiện tại, cung cấp độ trễ thấp nhất với chi phí thấp nhất cho chức năng máy học (ML) trên Amazon EC2.

  David Brown, Phó Chủ tịch bộ phận Amazon EC2 của AWS cho biết: "Các máy chủ ảo Amazon EC2 được chúng tôi giới thiệu ngày hôm nay giúp cải thiện đáng kể các loại ứng dụng tính toán hiệu năng cao, các ứng dụng tiêu thụ nhiều tài nguyên mạng và ứng dụng suy luận học máy, mang lại cho khách hàng nhiều lựa chọn máy chủ ảo hơn để đáp ứng nhu cầu cụ thể của mình".

  KIM THANH

  Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//aws-ra-mat-ba-may-chu-ao-amazon-ec2-instance-moi-su-dung-chip-do-amazon-tu-thiet-ke-860249.html