AIG sẽ không giảm vốn tại châu Á

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tại Việt Nam, AIG có công ty AIG Life (Việt Nam). Đây là công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài với gần 400 nhân viên và hơn 9.000 đại lý bảo hiểm làm việc khắp cả nước.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=95598