Zing Chát: Thêm bạn thêm niềm vui

    Gốc

    (HHT_online) 2 tuần vừa qua, đông đảo cộng đồng dân cư mạng cứ xôn xao mãi về hình ảnh một chú vịt cực kỳ thân thiện đi kèm dịch vụ Zing chat, khắp các 4rum và offline cứ chuyền nhau thông điệp Zing chat: thêm bạn thêm vui.

    Nguồn Nông Nghiệp: http://www.hoahoctro.vn/NHIPSONG/8994.hht