Zimbabwe: Hàng vạn người thiếu lương thực

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Do điều kiện thời tiết xấu, sản xuất nông nghiệp không đủ và nhân tố kinh tế trói buộc làm cho hàng vạn người dân nông thôn cũng như thành phố ở Zimbabwe rơi vào tình trạng không được đảm bảo về lương thực.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/45676/default.aspx