Zac Efron: “ Những bữa tiệc Hollywood không thích hợp với tôi”

(HHT_online) Zac Efron đã quyết định sẽ không để bị chìm đắm trong những bữa tiệc tại Hollywood