Yunjin Kim - diễn viên Hàn Quốc trên đất Mỹ

    Gốc

    Mặc dù Yunjin Kim lớn lên ở Staten Island, New York, nhưng ngôi sao Hàn Quốc này lại nổi tiếng trước tiên ở quê hương.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2007/11/79079.cand