YoonA (SNSD) làm mặt lạnh tanh trong bộ ảnh mới

Là người mẫu trong BST Thu Đông năm nay của hãng thời trang HI Connect, YoonA gây ấn tượng bởi gương mặt lạnh lùng.

YoonA (SNSD) làm mặt lạnh tanh trong bộ ảnh mới - Ảnh 1

YoonA (SNSD) làm mặt lạnh tanh trong bộ ảnh mới - Ảnh 2

YoonA (SNSD) làm mặt lạnh tanh trong bộ ảnh mới - Ảnh 3

YoonA (SNSD) làm mặt lạnh tanh trong bộ ảnh mới - Ảnh 4

YoonA (SNSD) làm mặt lạnh tanh trong bộ ảnh mới - Ảnh 5

YoonA (SNSD) làm mặt lạnh tanh trong bộ ảnh mới - Ảnh 6

YoonA (SNSD) làm mặt lạnh tanh trong bộ ảnh mới - Ảnh 7

YoonA (SNSD) làm mặt lạnh tanh trong bộ ảnh mới - Ảnh 8