Yêu xưa

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    “Đập cổ kính ra tìm lấy bóng/ Xếp tàn y lại để dành hơi...”. Đó là những tứ thơ từ lâu luôn khiến tôi suy nghĩ và yêu mến cách bộc lộ tình cảm của người xưa.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/232819.asp