Yêu thương... lệch lạc

    1 đăng lạiGốc

    Khởi đầu là niềm tin, cảm mến nhau, cùng nhau chia sẻ những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống, những bạn trẻ ấy, dù không hề mắc bệnh đồng tính, cũng vô tình biến mình thành kẻ bị lệ thuộc

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/229392.asp