Yêu Tây mới… sang!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hương Ly (18t) đã thẳng thừng tuyên bố với bạn bè: “Bây giờ Ly chỉ quen với Tây thôi. Trai Việt Nam Ly…chán rồi!”. Gặng hỏi mãi cô nàng mới nói lý do: “Quen Tây cái đầu tiên là nhìn ..sang!

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=51201