Yếu kém về cải cách hành chính, phải làm rõ nguyên nhân

    Gốc

    Hanoinet - Mặc dù CCHC là lĩnh vực đã được các cấp, các ngành bàn thảo khá kỹ trong thời gian qua và thành phố cũng chọn là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=26267