Yêu cầu TP.HCM xem xét điều chỉnh phí hạ tầng cảng biển

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    11 liên quanGốcTP. HCM

    Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đề nghị UBND TP.HCM nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, các cơ quan, sớm trình HĐND Thành phố xem xét điều chỉnh phí hạ tầng cảng biển trong tháng 7/2022. Tin do Truyền hình Thông tấn – VNews thực hiện.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/yeu-cau-tphcm-xem-xet-dieu-chinh-phi-ha-tang-cang-bien-41983.htm