Yêu cầu thành viên Chính phủ thực hiện lời hứa

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Trong phiên bế mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội (QH) khóa XII sáng 15-11, QH đã thông qua 4 nghị quyết: Nghị quyết về việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2009; và Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ tư, QH khóa XII

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/246129.asp