Yêu cầu Sở Y tế xác minh làm rõ việc thuốc quá đát

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sở Y tế cũng đã gửi văn bản yêu cầu Bệnh viện và Công ty CP Dược vật tư y tế Quảng Nam báo cáo đầy đủ sự việc, chậm nhất là trong ngày hôm nay (3/7).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=73014