Yêu cầu rà soát nâng tốc độ cao tốc 4 làn xe lên 90km/h

Ngày 27/11, Bộ GTVT đã yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam , Đường cao tốc Việt Nam, Quản lý đầu tư xây dựng và các Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận, 2, 6, 7, 85, Thăng Long rà soát đường ô tô cao tốc phân kỳ đầu tư được thiết kế với 4 làn xe cơ giới để có thể khai thác với vận tốc 90km/h.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/yeu-cau-ra-soat-nang-toc-do-cao-toc-4-lan-xe-len-90km-h-102863.htm