Yêu cầu rà soát lại các công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển

Ngày 15-7, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về kế hoạch phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Ông Đinh Văn Thiệu cùng dự họp.

Dự thảo kế hoạch đề xuất giai đoạn 2021-2025 đầu tư, sửa chữa, cải tạo đối với 30 dự án, tổng nguồn vốn 4.660 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030 kế thừa và thực hiện tiếp để hoàn thiện các dự án giai đoạn trước và đầu tư xây dựng mới một số dự án với tổng nhu cầu vốn 4.300 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương rà soát các công trình, tránh trùng lắp với nguồn lực đầu tư từ các chương trình khác; xây dựng tiêu chí lựa chọn, sắp xếp các dự án theo thứ tự ưu tiên, tham mưu tỉnh xem xét, quyết định.

HỒNG ĐĂNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202207/ong-nguyen-tan-tuan-pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-ubnd-tinh-khanh-hoa-yeu-cau-ra-soat-lai-cac-cong-trinh-phong-chong-sat-lo-bo-song-bo-bien-8257263/