Yêu cầu quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN 275 nghìn tỷ đồng

Đó là yêu cầu của Bộ Tài chính đối với Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2016. Với yêu cầu này, toàn ngành Hải quan phải thu đạt 275.000 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng so với dự toán.

Yêu cầu quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN 275 nghìn tỷ đồng - Ảnh 1

Năm 2016, ngành Hải quan phấn đấu thu NSNN đạt 275 nghìn tỷ đồng. Ảnh: T.Trang.

Năm 2016, ngành Hải quan được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN là 270.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, triển khai các nội dung theo chương trình, kế hoạch năm 2016, trong đó giao Tổng cục Hải quan tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế. Sau chỉ đạo này, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan năm 2016, phấn đấu thu NSNN đạt 275.000 tỷ đồng.

Với yêu cầu này, Bộ Tài chính yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2016, theo dõi, kiến nghị xử lý kịp thời các vướng mắc ảnh hưởng đến thu nộp NSNN. Đưa ra các giải pháp cụ thể, phù hợp nhằm chống thất thu, tăng thu NSNN, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu là 275.000 tỷ đồng.

Được biết, để phấn đấu thu tăng hơn 5.000 tỷ đồng so với dự toán giao từ đầu năm, Tổng cục Hải quan đã giao thêm chỉ tiêu thu NSNN cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng cho biết, việc hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN được giao là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

Thu Trang