Yêu cầu làm tốt công tác tuyên truyền quy định mức học phí năm học 2022-2023

  Báo Kinh Tế Đô Thị
  913 liên quanGốcHà Nội

  Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND của HĐND TP quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn năm học 2022-2023, UBND TP đã có những yêu cầu cụ thể với một số đơn vị, trong đó có Sở GD&ĐT.

  Theo đó, Sở GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý.

  UBND TP Hà Nội giao Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý thực hiện công khai mức học phí năm học 2022- 2023

  UBND TP Hà Nội giao Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý thực hiện công khai mức học phí năm học 2022- 2023

  Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở TT&TT, các đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền về quy định mức học phí năm học 2022-2023 của TP đến các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn; trong đó nêu rõ mức học phí theo quy định, mức học phí thực tế học sinh phải nộp, ngân sách TP sẽ cấp phần chênh lệch (đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập thực hiện chương trình giáo dục phổ thông chưa tự bảo đảm chi thường xuyên (không bao gồm cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao)).

  Sở GD&ĐT thực hiện tổng hợp dự toán nhu cầu kinh phí phần chênh lệch giữa mức học phí theo quy định và mức học phí thực tế học sinh phải nộp, gửi Sở Tài chính báo cáo UBND TP bố trí nguồn kinh phí thực hiện theo quy định.

  UBND TP Hà Nội giao Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý thực hiện công khai mức học phí, trong đó có mức học phí theo quy định của Chính phủ, mức học phí thực tế học sinh phải nộp đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa bảo đảm chi thường xuyên (không bao gồm cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao); tăng cường chỉ đạo công tác nâng cao chất lượng dạy và học, không để xảy ra việc lạm thu và tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định; triển khai công tác thu, chi tài chính công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích; thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng theo quy định...

  UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Tài chính trên cơ sở đề xuất của Sở GD&ĐT (bao gồm các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT và UBND các quận, huyện, thị xã) tổng hợp, tham mưu UBND TP bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện theo quy định.

  Nam Du

  Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/yeu-cau-lam-tot-cong-tac-tuyen-truyen-quy-dinh-muc-hoc-phi-nam-hoc-2022-2023.html