Yêu cầu không thành lập trường liên cấp mầm non - tiểu học

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    107 liên quanGốc

    Trong văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022 - 2023 do Bộ Giáo dục - đào tạo vừa ban hành, Bộ yêu cầu các trường khi thực hiện quy hoạch, dồn ghép trường lớp cần ưu tiên dồn ghép các trường tiểu học có quy mô nhỏ với nhau; có thể bố trí điểm trường, có thể thành lập trường tiểu học liên xã, liên phường; không thành lập trường liên cấp mầm non - tiểu học.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/yeu-cau-khong-thanh-lap-truong-lien-cap-mam-non-tieu-hoc-51895.htm