Yêu cầu giám sát tình hình sức khỏe học sinh hằng ngày

Sở GD-ĐT và Sở Y tế vừa ký kế hoạch liên ngành thực hiện công tác y tế trường học năm học 2016-2017. Mục tiêu trong năm học của Hà Nội đạt 100% số trường học có phòng y tế riêng với đầy đủ các điều kiện về trang thiết bị, thuốc phục vụ công tác khám, sơ cứu học sinh tại trường; 100% số trường học bố trí cán bộ làm công tác y tế học đường theo quy định. Tỷ lệ học sinh mầm non, phổ thông được khám sức khỏe định kỳ trong năm học này là 98,5%.

Kế hoạch liên ngành cũng xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2016-2017, trong đó các nhà trường có nhiệm vụ duy trì thường xuyên việc giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh hằng ngày tại trường. Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng, kịp thời phát hiện những trường hợp bất thường về sức khỏe của học sinh để có phương án xử lý. Cũng trong năm học này, Hà Nội sẽ triển khai mô hình điểm phòng chống các bệnh mắt học đường.

Minh Đức