Yêu cầu giải trình số thu tăng Dự án BOT QL1 đoạn Hà Nội–Bắc Giang

Tổng cục ĐBVN yêu cầu Doanh nghiệp dự án cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang báo cáo giải trình sự chênh lệch về mức thu bình quân ngày của 10 ngày kiểm tra, giám sát công tác thu phí

Yêu cầu giải trình số thu tăng Dự án BOT QL1 đoạn Hà Nội–Bắc Giang - Ảnh 1

Yêu cầu giải trình số thu tăng Dự án BOT QL1 đoạn Hà Nội–Bắc Giang

Theo đó, công tác giám sát được thực hiện liên tục 10 ngày, từ 13 giờ 30 phút ngày 16/12/2016 đến 13 giờ 30 phút ngày 26/12/2016, bao gồm các nội dung: Giám sát việc xuất, thu hồi vé và số thu từng ca; giám sát hệ thống thiết bị phòng hậu kiểm; giám sát ngoài cabin.

Trong thời gian 10 ngày kiểm tra, giám sát số thu phí sử dụng đường bộ đối với vé lượt là 10.992.515 triệu đồng. Bình quân ngày giám sát (vé lượt) là 1.099 triệu đồng; bình quân ngày 6 tháng (vé lượt) là 1.015 triệu đồng; bình quân ngày năm 2016 theo Phương án tài chính là 1.357 triệu đồng; chênh lệch giữa số thu bình quân ngày giám sát (vé lượt) với bình quân ngày 6 tháng từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2016 (vé lượt): Số tuyệt đối 84 vé, số tương đối 8,27%; Chênh lệch giữa số thu bình quân ngày giám sát với bình quân ngày năm 2016 theo phương án tài chính: Số tuyệt đối 258 vé, số tương đối - 19%. Kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra và Công ty cổ phần đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang lập Biên bản làm việc.

Trong thời gian kiểm tra, giám sát hệ thống thu phí một dừng hoạt động chưa ổn định còn các lỗi: Các máy tính tại làn có lúc bị treo nhân viên thường phải khởi động lại phần mềm; hệ thống vòng từ có lúc không nhận ra những xe công te nơ gầm cao và xe máy (khi 01 xe công ten nơ gầm cao đi qua được tính là 02 xe nối đuôi) các trường hợp như vậy được xác định là xe vượt trạm; các xe máy đi chung với làn xe ô tô và các xe công ten nơ gầm cao bị nhận dạng hai lần. Có hiện trạng truyền dữ liệu bị trễ và phần mềm giám sát hậu kiểm còn hiện thị chồng ghép dữ liệu. Dữ liệu lưu trữ (hình ảnh và video tại trạm còn ít: Dữ liệu ảnh xe qua trạm (được lưu từ ngày 25/5/2016); Cơ sở dữ liệu (được lưu từ ngày 25/5/2016); dữ liệu Video từ ngày 20/9/2016 đến nay.

Do đó, căn cứ kết quả giám sát, Tổng cục ĐBVN đã yêu cầu Doanh nghiệp dự án tăng dung lượng ổ cứng để đảm bảo việc lưu trữ Video giám sát làn với thời gian tối thiểu 1 năm. Khắc phục tình trạng để nhân viên phải mở cưỡng bức khi không nhận diện được vé; tình trạng phần mềm tại các máy tính làn thu phí bị treo; tình trạng truyền dữ liệu từ máy tính tại Nhà điều hành đến các máy tính tại cổng trạm bị trễ; tình trạng vòng từ nhận dạng không đúng vé để hệ thống ghi xe vượt trạm (Xe vượt trạm gồm: các xe máy đi chung với làn xe ô tô và các xe công ten nơ gầm cao bị nhận dạng hai lần), khẩn trương khắc phục đối với trường hợp xe nhận dang 2 lần.

Nâng cao khả năng nhận dạng biển số xe để không phải sử dụng thẻ “nhận dạng”. Tăng cường kiểm tra công tác thu phí để việc thu phí được công khai, minh bạch; duy trì mức thu theo thực tế và mức tăng trưởng theo quy định. Khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị thu phí không dừng để sớm đưa vào sử dụng, phục vụ công tác thu phí.

Đồng thời, báo cáo giải trình sự chênh lệch về mức thu bình quân ngày của 10 ngày kiểm tra, giám sát tăng 8,27% so với mức thu bình quân ngày của 6 tháng trước đó.

Trần Kim