Yêu cầu của bà Lộc không có căn cứ

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa báo cáo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kết quả giải quyết đơn khiếu nại của bà Cao Thị Lộc nêu rõ: Trên cơ sở báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh của cơ quan chức năng đối với nội dung đơn khiếu nại của bà Cao Thị Lộc; ngày 23/9/2016, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các cơ quan chức năng, địa phương liên quan để thảo luận, góp ý, thống nhất nội dung trước khi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 10/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1882 về việc giải quyết khiếu nại của bà Cao Thị Lộc, số nhà 333 đường Nguyễn Trãi, tổ 11, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi.

Bà Lộc khiếu nại, yêu cầu đo đạc lại diện tích bị thu hồi, bồi thường diện tích nằm trong phạm vi 1m đất mặt tiền đường Nguyễn Trãi theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 3996 ngày 7/11/2012; giao 1 lô đất có thu tiền sử dụng đất (SDĐ) tại khu tái định cư (TĐC). Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi đã thụ lý giải quyết lần đầu tại Quyết định số 2968 ngày 13/5/2016 bác khiếu nại của bà Cao Thị Lộc.

Không đồng ý, bà Cao Thị Lộc tiếp khiếu đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi đối thoại ngày 16/8/2016, sau khi đại diện Thanh tra tỉnh trình bày xong tóm tắt kết quả thẩm tra xác minh và nội dung đối thoại, bà Cao Thị Lộc tỏ thái độ không đồng ý với kết quả xác minh nhưng không bổ sung lập luận, chứng cứ gì mới.

Bà Lộc cho rằng, kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh nêu ông Trần Cao Trí (con của bà) tách hộ sau khi UBND TP Quảng Ngãi ban hành thông báo thu hồi đất (ngày 22/2/2011) là không đúng, vì: Hộ bà không được biết thông báo thu hồi đất, chỉ biết quyết định thu hồi đất của UBND TP Quảng Ngãi (ngày 30/11/2012); ông Trí tách hộ ngày 8/4/2011, trước khi UBND TP Quảng Ngãi ban hành quyết định thu hồi đất.

Sau khi được chủ trì buổi đối thoại giải thích pháp luật, vào lúc 14 giờ 35 phút ngày 16/8/2016, bà Cao Thị Lộc tự ý bỏ ra về, không tiếp tục dự buổi đối thoại.

Các thành phần tham dự đối thoại đều thống nhất nội dung kết quả thẩm tra, xác minh của Thanh tra tỉnh là chính xác; khẳng định việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Cao Thị Lộc đã đúng chính sách, pháp luật.

Từ tình tiết, hồ sơ và diễn biến việc sử dụng đất, căn cứ quy định của pháp luật, theo UBND tỉnh Quảng Ngãi: Diện tích đất 145,4m 2 Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án nằm trong tổng diện tích 291,1m 2 của bà Cao Thị Lộc (đã được UBND TP Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận (GCN) QSDĐ số BG 127913, số vào sổ cấp GCN CH 05912 ngày 5/9/2011) đã được Nhà nước bồi thường bằng tiền tính theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi đất là đúng nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 69 ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và TĐC và Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 35 ngày 27/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Hộ bà Cao Thị Lộc có bị giải tỏa một phần nhà cửa, vật kiến trúc trên diện tích bị thu hồi, thuộc trường hợp dịch chuyển đã được Nhà nước hỗ trợ dịch chuyển theo đúng quy định; không thuộc trường họp đủ điều kiện được bố trí TĐC theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 197/2004 của Chính phủ quy định về nguyện tắc bố trí TĐC khi Nhà nước thu hồi đất, Điều 18 Thông tư số 14 ngày 1/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, TĐC và Điều 24 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (ban hành kèm theo Quyết định số 35 ngày 27/12/2010 của UBND tỉnh). Bà Lộc cũng không thuộc trường hợp đủ điều kiện phân phối đất TĐC theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 25 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 35/2010 của UBND tỉnh.

Mặc dù thời điểm ông Trần Cao Trí tách hộ riêng vào ngày 8/4/2011 (trước ngày UBND TP Quảng Ngãi công bố công khai thông báo thu hồi đất) thì vẫn không đủ điều kiện để bố trí đất TĐC hoặc phân phối đất TĐC theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (ban hành kèm theo Quyết định số 35/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi). Vì vậy, yêu cầu giao đất TĐC của bà Cao Thị Lộc cho ông Trần Cao Trí là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Bà Cao Thị Lộc đã được cấp GCNQSDĐ. Hồ sơ cấp GCNQSDĐ lần đầu năm 2003 và cấp đổi năm 2011 đều thể hiện diện tích đất được cấp GCNQSDĐ cách lòng đường Nguyễn Trãi hiện hữu là 7m. Các quyết định thu hồi đất của UBND TP Quảng Ngãi: Số 6777/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 và số 1891/QĐ-UBND ngày 4/3/2016 cũng thể hiện đo đạc diện tích đất thu hồi là đến vạch lòng đường hiện hữu 7m. UBND TP Quảng Ngãi đã bồi thường theo đúng diện tích 145,4m 2 trong tổng diện tích thửa đo đạc thực tế của thửa đất (291,1m 2 ), lớn hơn diện tích thửa đất được cấp GCNQSDĐ (289,95m 2 ) là phù hợp quy định tại Điều 47 Nghị định số 84/2007 ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cập giấy chứng nhận QSDĐ, thu hồi đất, thực hiện QSDĐ, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, hoàn toàn đúng thực tế sử dụng đất của bà Cao Thị Lộc và theo đúng chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 3996 ngày 7/11/2012. Do đó, yêu cầu đo đạc lại diện tích của bà Lộc là không có cơ sở.

Từ kết quả xác minh, nhận định nêu trên cho thấy, việc Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi bác khiếu nại của bà Cao Thị Lộc yêu cầu đo đạc lại diện tích thửa đất và bố trí TĐC tại Quyết định số 2968 là đúng chính sách, pháp luật. Từ nhận định trên, căn cứ vào quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi bác nội dung đơn khiếu nại đề ngày 1/6/2016 của bà Cao Thị Lộc về yêu cầu được giao đất TĐC, đo đạc lại diện tích của thửa đất và phần bị thu hồi vì yêu cầu đó không có căn cứ pháp lý và trái quy định của pháp luật.

Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần 2, có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ban hành; bà Cao Thị Lộc không đồng ý thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

Hàn Ngọc