Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Cộng Lạc giải quyết vụ việc

Báo Thanh tra ngày 29/10/2016 có bài “Hải Dương: Vận động người dân hiến đất rồi… “quên” trách nhiệm” phản ánh một số vấn đề tồn tại liên quan đến diện tích đất 03 của gia đình ông Chu Văn Chinh, thôn Bình Hàn, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ.

Sau khi Báo đăng , Phó Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ Vũ Văn Hợp đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND xã Cộng Lạc thực hiện ngay việc rà soát, kiểm tra và xem xét, giải quyết vụ việc Báo Thanh tra nêu theo thẩm quyền. Trên cơ sở đó có văn bản phúc đáp Báo Thanh tra và báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo quy định.

B.B.Đ