Đường sắt đô thị chậm tiến độ đội vốn nhưng vẫn được đề xuất đầu tư

Đường sắt đô thị chậm tiến độ đội vốn nhưng vẫn được đề xuất đầu tư

Bộ GTVT 'thanh minh' với Quốc hội về lý do các dự án đường sắt đô thị đội vốn, chậm tiến độ

Bộ GTVT 'thanh minh' với Quốc hội về lý do các dự án đường sắt đô thị đội vốn, chậm tiến độ

Đưa đẩy dự án đội vốn 9 lần, điều kỳ lạ hơn

Đưa đẩy dự án đội vốn 9 lần, điều kỳ lạ hơn

Bộ GTVT xin trả lại dự án đường sắt, ai dám nhận?

Bộ GTVT xin trả lại dự án đường sắt, ai dám nhận?

Bộ Giao thông Vận tải tiết lộ lý do 'buông' Dự án Ngọc Hồi - Yên Viên

Bộ Giao thông Vận tải tiết lộ lý do 'buông' Dự án Ngọc Hồi - Yên Viên

Lo ngại 3 dự án đường sắt tai tiếng tạo 'vết xe đổ'

Lo ngại 3 dự án đường sắt tai tiếng tạo 'vết xe đổ'

Bộ GTVT muốn trả dự án đường sắt: Dễ làm, khó bỏ?

Bộ GTVT kiến nghị giao dự án đường sắt đô thị tuyến số 1 cho Hà Nội

Đề xuất chuyển dự án đường sắt Yên Viên - Ngọc Hồi về cho Hà Nội

Bộ GTVT muốn chuyển trả dự án đường sắt cho Hà Nội

Bộ GTVT đề xuất giao Hà Nội là chủ đầu tư dự án đường sắt Ngọc Hồi - Yên Viên

Đường sắt đô thị Ngọc Hồi - Yên Viên đội vốn gấp 9 lần, Bộ GTVT muốn 'trả' dự án về cho Hà Nội

Kiến nghị giao Hà Nội làm chủ đầu tư dự án đường sắt Ngọc Hồi - Yên Viên

Bộ Giao thông muốn trả dự án đường sắt 'dính' hối lộ, 'đội' vốn gấp 9 lần

Bộ Giao thông muốn trả dự án đường sắt dính án hối lộ

Bộ GTVT đề nghị 'trả' tuyến metro Yên Viên - Ngọc Hồi cho Hà Nội