Yên Thế (Bắc Giang): Khởi công 176 công trình nhà ở mới cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) đã khởi công 176 công trình nhà ở mới trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, cận nghèo, người có công trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành việc khởi công cho 100% số hộ trong tháng 6 năm nay.

Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát đang được triển khai mạnh mẽ trong tỉnh Bắc Giang.

Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát đang được triển khai mạnh mẽ trong tỉnh Bắc Giang.

Theo kết quả rà soát, huyện Yên Thế có 245 hộ nghèo, cận nghèo, người có công cần hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Đến nay đã có 176 công trình được khởi công, trong đó 78 nhà đã hoàn thành (2 nhà xây mới, 76 nhà sửa chữa). Trong số đó có 15 hộ đề xuất tự xóa nhà tạm, dành nguồn hỗ trợ cho những gia đình khó khăn hơn.

Để bảo đảm khách quan, đúng đối tượng, căn cứ vào đề xuất của các xã, thị trấn, Ban chỉ đạo xóa nhà tạm huyện Yên Thế thành lập Đoàn công tác về tận nơi rà soát, thẩm định. Căn cứ vào kết quả thẩm định, huyện cung cấp danh sách, hoàn cảnh cụ thể của các hộ đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để các chủ thể này lựa chọn gia đình hỗ trợ, trực tiếp trao tiền và theo dõi quá trình xây dựng.

Với quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 10, Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Yên Thế đã giao cho UBND các xã, thị trấn cử cán bộ giúp các hộ gặp vướng mắc về đất ở hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với những hộ còn lại, Ban chỉ đạo huyện yêu cầu các xã, thị trấn vận động các hộ khởi công trong tháng 6.

Chương Huyền

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/yen-the-bac-giang-khoi-cong-176-cong-trinh-nha-o-moi-cho-cac-ho-gia-dinh-co-hoan-canh-kho-khan-377702.html