Yên Dũng, Bắc Giang: Bất thường ở một dự án trọng điểm

Dự án sân golf 36 lỗ ở Yên Dũng là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, khi đi vào triển khai, dự án này đã bộc lộ nhiều điểm bất thường trong việc bồi thường, đặc biệt là khiến một người chết “bí ẩn” mà chưa có lời giải…