Yên Bái: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt trên 2.090 tỷ đồng, bằng 80,8% dự toán Trung ương giao

  Báo Dân Sinh
  3 liên quanGốcYên Bái

  Trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế tỉnh Yên Bái tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,57%, đứng thứ 7/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, cao nhất trong 5 năm gần đây. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 2.090 tỷ đồng, bằng 80,8% dự toán Trung ương giao, bằng 45,4% dự toán tỉnh giao, tăng 33,6% so với cùng kỳ.

  Tại Hội nghị ra mắt, phát hành cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh tập III (2001 - 2020)” và cung cấp thông tin định kỳ trong Đảng ngày 28/2/2022, Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Yên Bái đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, có nhiều đổi mới, sáng tạo, nỗ lực triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của năm 2022, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện 3 đột phá chiến lược và 7 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

  Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đã chỉ đạo sớm hoàn thành 100% Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, bảo đảm tiến độ đề ra (xong trước ngày 10/6/2022) và thành công tốt đẹp, kể cả ở những nơi có sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố.

  Kinh tế tỉnh Yên Bái đạt nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trong 6 tháng đầu năm (Ảnh Minh Họa).

  Triển khai thí điểm, tiến tới nhân rộng nền tảng “Sổ tay đảng viên điện tử” phục vụ sinh hoạt chi bộ. Đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương; đồng thời, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc, vụ án được dư luận quan tâm; giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

  Kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,57%, đứng thứ 7/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, cao nhất trong 5 năm gần đây.

  Cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả rất tích cực; tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 5,44% (cao hơn 2 lần bình quân chung cả nước). Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9%; tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 12,54%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 11.500 tỷ đồng (giá SS 2010), tăng 9,6% so với cùng kỳ, đứng thứ 5/14 tỉnh trong vùng. Giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 147 triệu USD, tăng 49% so với cùng kỳ.

  Hoạt động du lịch phục hồi nhanh chóng, toàn tỉnh đã đón trên 805 nghìn lượt khách, tăng 59,6% so với cùng kỳ, doanh thu đạt gần 525 tỷ đồng, tăng 96,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 2.090 tỷ đồng, bằng 80,8% dự toán Trung ương giao, bằng 45,4% dự toán tỉnh giao, tăng 33,6% so với cùng kỳ. Hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư trọng tâm, trọng điểm. Giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 2.035 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch.

  Tiếp tục thực hiện các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế. Năm 2021, Chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 21/63 tỉnh, thành tăng 3 bậc so với năm 2020, chỉ số hài lòng của doanh nghiệp, người dân về sự phục vụ của các cơ quan hành hành (SIPAS) đứng thứ 14/63 tỉnh, tăng 2 bậc so với năm 2020.

  Văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; đặc biệt đã làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo phương châm kiểm soát rủi ro. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, được chú trọng. Trong 6 đã giải quyết việc làm cho gần 13.200 lao động, bằng 67,7% kế hoạch, đứng thứ 4/14 tỉnh trong vùng; chuyển dịch trên 4.500 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, bằng 68,9% kế hoạch.

  Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” và kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

  Tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số với mong muốn tận dụng những thời cơ mang lại từ quá trình chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy nhanh quá trình hội nhập, là cơ hội để Yên Bái có thể “đuổi kịp, tiến cùng”, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác cải cách tư pháp, nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt.

  "kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm là dấu hiệu tích cực, là cơ sở, tiền đề quan trọng để chúng ta tiếp tục phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2022 và của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025" - Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh.

  CHU LƯƠNG

  Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/yen-bai-thu-ngan-sach-6-thang-dau-nam-dat-tren-2090-ty-dong-bang-808-du-toan-trung-uong-giao-20220629103701.htm