Yên Bái: Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2016

Sáng nay (26/12), Thanh tra tỉnh Yên Bái tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2016.

Yên Bái: Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2016 - Ảnh 1

Toàn cảnh lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Trần Nhật Tân, Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái, thông báo nội dung, mục đích của lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh tra.

Yên Bái: Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2016 - Ảnh 2

Ông Trần Nhật Tân, Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái phát biểu khai mạc

Tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ đã giới thiệu các điểm trong Nghị định 33/2015/NĐ-CP về việc thực hiện kết luận thanh tra; Thông tư 05/2014/TT-TTCP quy định về việc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Yên Bái: Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2016 - Ảnh 3

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế giới thiệu trình tự thủ tục khi tiến hành cuộc thanh tra

Ngoài ra, ông Tuấn Anh phổ biến các điểm cần lưu ý trong Thông tư số 01/ 2013/TT-TTCP quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra và Thông tư 05/2015/TT-TTCP quy định về giám sát hoạt động của đoàn thanh tra.

Bùi Bình