Yên Bái: Nhiều hoạt động vệ sinh môi trường trong cộng đồng

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành công văn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 với chủ đề 'Cùng hành động để thay đổi thế giới'.

Với hoạt động này của tỉnh Yên Bái nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Yên Bái có nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn.

Yên Bái có nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn.

Theo đó, UBND tỉnh Yên Bái đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan, đơn vị và các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền chủ đề về Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.

Các khẩu hiệu như "Tất cả vì môi trường xanh sạch đẹp", "Môi trường hôm nay - Cuộc sống ngày mai", "Môi trường là cuộc sống - Cuộc sống là môi trường", "Mỗi người đều có thể làm cho thế giới sạch hơn", "Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mỗi công dân và trách nhiệm của toàn xã hội"; “Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình”, “Chúng ta cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu”.

Đồng thời, tỉnh Yên Bái cũng phát động các phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường (trong đó tập trung thu gom rác thải, rác thải nhựa trôi nổi trên sông, hồ, suối, mương…); trồng cây; cải thiện môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, suối, mương...

Tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật. Lồng ghép nội dung về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan.

Tập trung kiểm soát, giám sát chặt chẽ khu vực tập trung nhiều nguồn thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông; kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường không khí. Tăng cường nâng cao nhận thức về thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) theo hướng sản xuất các sản phẩm tiết kiệm nguyên liệu, giảm sử dụng các loại nguyên liệu độc hại, khó tái chế, tối ưu hóa thiết kế thuận tiện cho việc thu gom, phân loại và tái chế (thiết kế vì môi trường).

Ngoài ra, hoạt động này cũng nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với các siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hóa, các chủ cơ cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và người dân trong các hoạt động mua sắm, tiêu dùng để giảm thiểu, hạn chế tối đa sử dụng túi nilong khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Đức Mậu

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/yen-bai-nhieu-hoat-dong-ve-sinh-moi-truong-trong-cong-dong-71681.html