Yên Bái hoãn Lễ phát động Tháng hoạt động TDTT và Ngày chạy Olympic

  19 liên quanGốc

  Yên Bái tạm hoãn Lễ phát động 'Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020' vì dịch Covid-19.

  Cán bộ và nhân dân Yên Bái tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

  Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hôm nay 24/3, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 714 yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tạm hoãn tổ chức Lễ phát động "Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020".

  Ngoài tạm hoãn tổ chức Lễ phát động, UBND tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tạm hoãn các hoạt động thi đấu thể dục thể thao hưởng ứng "Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020"; thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tránh tập trung, tụ tập đông người./.

  Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc

   Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/yen-bai-hoan-le-phat-dong-thang-hoat-dong-tdtt-va-ngay-chay-olympic-1026569.vov