Yên Bái: Hàng loạt sở ngành 'thừa' chức danh Phó giám đốc

Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái, hiện nay tỉnh này có nhiều đơn vị thừa chức danh lãnh đạo Sở ở vị trí Phó giám đốc. Ngoài ra, một số Phó Giám đốc Sở cũng kiêm chức danh Trưởng của đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân.

Cụ thể, Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn tỉnh Yên Bái có 4 Phó giám đốc, trong đó ông Mai Mộng Tuân kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và được bổ nhiệm không thời hạn từ 7/9/2016. Theo đó, ông Mai Mộng Tuân, Phó giám đốc mới được Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm từ ngày 7/9/2016 không thời hạn.

Yên Bái: Hàng loạt sở ngành 'thừa' chức danh Phó giám đốc - Ảnh 1

Nhiều sở ngành tỉnh Yên Bái thừa chức danh Phó giám đốc.

Việc Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa trước (bà Phạm Thị Thanh Trà, nay là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái) có Quyết định bổ nhiệm ông Tuân kiêm nhiệm chức Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm là trái với Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNN-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ NN&PTNT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo mục d, khoản 1, điều 3 của Thông tư này thì Giám đốc, Phó giám đốc Sở NN&PTNT không được kiêm Chi cục trưởng. Trường hợp phải kiêm nhiệm thì thời gian không quá 12 tháng. Như vậy, việc ông Tuân đang là Phó giám đốc Sở NN&PTNT lại được bổ nhiệm làm Chỉ cục trưởng không thời hạn là hoàn toàn trái với Thông tư số 14/2015/TTLT-BNNPTNN-BNV.

Tiếp đến là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cũng có 4 Phó Giám đốc là ông Lê Xuân Anh, ông Nguyễn Hữu Thắng, ông Phạm Văn Dương và ông Nguyễn Lâm Tới.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có 4 phó giám đốc là ông Lê Văn Lương, ông Phạm Tuấn Chung, ông Vũ Lê Thành Anh và bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Yên Bái: Hàng loạt sở ngành 'thừa' chức danh Phó giám đốc - Ảnh 2

Sáng 12.9.2016, Sở NN-PTNT đã tổ chức công bố quyết định của UBND tỉnh Yên Bái về việc cử ông Mai Mộng Tuân, PGĐ Sở giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm từ ngày 7.9.2016.

Việc hàng loạt Sở của tỉnh Yên Bái “thừa” chức danh phó giám đốc đã đi ngược lại với Khoản 2, Điều 6 của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ Quy định “tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” về người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp sở tối đa không quá 3 người, ngoại trừ 2 địa phương là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (4 người).

Trước thông tin hàng loạt sở ngành “thừa” chức danh Phó giám đốc theo quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ–CP của Chính phủ, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái thừa nhận có chuyện này.

Tuy nhiên, theo bà Trà, trong những năm ngần đây Yên Bái đang nỗ lực và quyết liệt trong việc giảm cấp phó, đến năm 2018 các sở nói trên có một cấp phó đến tuổi về hưu.

Về trường hợp, ông Mai Mộng Tuân, Phó giám đốc Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn kiêm chức Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong quyết định bổ nhiệm là không thời hạn, nhưng khi thực hiện chỉ để ông Mai Mộng Tuân kiêm nhiệm trong 12 tháng, để tỉnh có thời gian sắp sếp nhân sự.

Bảo Bảo