Yên Bái công bố kế hoạch tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng

Ban Tổ chức Giải thưởng Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải 'Búa liềm vàng') tỉnh Yên Bái năm 2024 vừa ban hành Kế hoạch 265-KH/BTC tổ chức Giải.

Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Yên Bái năm 2024 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái - cơ quan thường trực Giải thưởng chủ trì các hoạt động tổ chức, triển khai Giải.

 Nhóm tác giả Truyền hình Quốc hội nhận Giải Đặc biệt trong Lễ trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2023. (Ảnh: Báo Yên Bái)

Nhóm tác giả Truyền hình Quốc hội nhận Giải Đặc biệt trong Lễ trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2023. (Ảnh: Báo Yên Bái)

Theo đó, đối tượng tham dự Giải là công dân Việt Nam đang công tác, học tập, sinh sống ở trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi, không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật; có tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Yên Bái được đăng, phát trên các loại hình báo chí tỉnh Yên Bái, báo chí Trung ương, các chương trình phát thanh của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện, thị xã, thành phố và cổng/trang thông tin điện tử, bản tin... của địa phương, đơn vị do Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép, phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự Giải.

Các tác phẩm được sáng tác, đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, bản tin được cấp phép từ ngày 11/10/2023 (tiếp nối thời gian được quy định trong Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2023) đến trước ngày 10/10/2024.

Các loại hình báo chí được tham dự bao gồm: Báo in, báo điện tử, báo ảnh, phát thanh, truyền hình. Các thể loại tác phẩm: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm báo chí đa phương tiện, ảnh báo chí...

Thời hạn cuối cùng Ban Tổ chức Giải thưởng nhận hồ sơ tác phẩm dự thi: trước ngày 10/10/2024 (cả hồ sơ gửi trực tiếp và gửi qua bưu điện).

Thời hạn Ban Tổ chức gửi tác phẩm tham dự giải của Trung ương: trước ngày 10/11/2024. Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Lý luận chỉnh trị, Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giảo Tỉnh ủy.

PV

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/yen-bai-cong-bo-ke-hoach-to-chuc-giai-bao-chi-ve-xay-dung-dang--giai-bua-liem-vang-post286362.html