Yên ả Santa Barbara

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Tháng Năm, nắng đổ dài trên những quảng trường phủ cọ, những bãi cỏ xanh rờn mượt mà mát rượi dưới chân, Santa Barbara, chính là một điểm đến...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/khonggian/2008/05/15/085734/1964