Yak-130 Nga sản xuất lần đầu tiên phóng rocket trong thực chiến tại Đông Nam Á

    16 liên quanGốc

    Máy bay huấn luyện kiêm chiến đấu Yak-130 của không quân Myanmar vừa có lần thực chiến đầu tiên. Rocket từ một chiếc Yak-130 đã nhắm mục tiêu vào quân ly khai ở khu vực phía Bắc đất nước.

    Theo anninhthudo.vn

      Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/info-media/infographics-yak130-nga-san-xuat-lan-dau-tien-phong-rocket-trong-thuc-chien-tai-dong-nam-a-324147.html