Yahoo và Intel "bắt tay" xây dựng mạng lưới các điểm Internet tại Việt Nam

    Báo Hà Nội Mới
    2 đăng lạiGốc

    (HNMO) - Ngày 10/7, Intel Việt Nam và Yahoo! khu vực Đông Nam Á đã công bố việc hợp tác chiến lược nhằm xây dựng mạng lưới các điểm Internet trong chương trình Yahoo! Ưu việt.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/173462