Yahoo sở hữu CSDL đơn lớn nhất thế giới

(VnMedia) - “Cây đại thụ trong làng Internet thế giới” Yahoo cho biết hiện hãng này đang nắm trong tay cơ sở dữ liệu (CSDL) đơn lớn nhất và bận rộn nhất thế giới.