Yahoo! Đẩy mạnh chiến dịch “Điểm bắt đầu”

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Đầu tuần qua, Yahoo! Việt Nam một lần nữa lại khẳng định đầu tư của mình vào thị trường cung cấp dịch vụ internet tại Việt Nam thông qua chiến lược “Điểm bắt đầu”

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090308024146342P0C1039/yahoo-day-manh-chien-dich-diem-bat-dau.htm