Yahoo cung cấp các địa chỉ email miễn phí mới

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Ngày 19/6, Yahoo đã nhân 3 dịch vụ thư điện tử trực tuyến miễn phí nổi tiếng toàn cầu của mình bằng cách thêm 2 tên miền mới cho người dùng lựa chọn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/171455