Yahoo! bị tố kinh doanh “chui” tại Việt Nam

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (Vinasa), Câu lạc bộ Doanh nghiệp Game và Nội dung số vừa có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông “tố” Yahoo! vi phạm các quy định của Nhà nước về lĩnh vực nội dung thông tin số.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=52&NewsId=82778