Ý tưởng hóa trang ấn tượng mùa Halloween

Bạn nghĩ sao về sự kết hợp giữa Bạch Tuyết và chàng thợ săn, Peter Pan và cái bóng của mình, hay bộ xương di động... chắc chắn sẽ thú vị lắm nhé.

Ý tưởng hóa trang ấn tượng mùa Halloween - Ảnh 1

Ý tưởng hóa trang ấn tượng mùa Halloween - Ảnh 2

Ý tưởng hóa trang ấn tượng mùa Halloween - Ảnh 3

Ý tưởng hóa trang ấn tượng mùa Halloween - Ảnh 4

Ý tưởng hóa trang ấn tượng mùa Halloween - Ảnh 5

Ý tưởng hóa trang ấn tượng mùa Halloween - Ảnh 6

Ý tưởng hóa trang ấn tượng mùa Halloween - Ảnh 7

Ý tưởng hóa trang ấn tượng mùa Halloween - Ảnh 8

Ý tưởng hóa trang ấn tượng mùa Halloween - Ảnh 9

Xem tiếp

Ốc Sên