Ý thức?

    Gốc

    Hanoinet - Chuyện thứ nhất: 10 giờ sáng, tại một điểm đặt máy ATM của Vietcombank. Dù không phải là "giờ cao điểm", nhưng có rất đông người đang phải xếp hàng chờ đến lượt mình. Họ rút tiền, kiểm tra số dư tài khoản và hồn nhiên vứt tờ hóa đơn xuống đất, dù thùng đựng rác đặt ngay bên cạnh máy ATM.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=7&NewsId=25774