Ý: Máy bay huấn luyện lần đầu tiên cất cánh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Phòng báo chí của công ty Alenia Aermacchi cho biết, chuyến bay thử nghiệm thành công đánh dấu sự chuyển giao chương trình M-346 sang giai đoạn sản xuất.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=74983